Portal @lfa  - Udruga za kreativni razvoj Web povezuje ljude Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
UDRUGA INVALIDA RADA
BELIŠĆA I VALPOVA

Predsjedni?tvo Nazdorni odbor
http://www.hsuir.hr
Hrvatski savez udruga invalida rada
http://www.belisce.net
Grad Belišće
http://www.valpovo.hr
Grad Valpovo
http://www.belisce.hr
Belišće d.d.
O nama

Udruga invalida rada Belišća i Valpova
31551 Belišće, Vijenac S.H.Gutmanna 1

Tel:  ++ 385 31 662-666
Fax:  ++385 31 662-666
Mobitel: 098/466-887
Matični broj udruge: 03176894
Žiro račun: 2340009-1100011708

Udruga invalida rada Belišća i Valpova osnovana je od sekcija invalida rada Belišća d.d. i sekcija invalida rada Valpova d.d..

Te dvije sekcije su zajednički činile općinsku organizaciju invalida rada Valpovštine, a registrirali smo se 1968. Godine.

Dopunila je svoj statut 2004.g. po kojem tako radi i danas.

Cilj nam je poboljšati kvalitetu življenja na našem području svim invalidima, te im pomoći da steknu preduvjete za dignitetan život.

Vizija nam je aktivno uključivanje te zastupanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života uže i šire zajednice na području Republike Hrvatske i u međunarodnoj zajednici.

Cijela misija je utemeljena sa ciljem uspostavljanja partnerskih odnosa s predstavnicima lokalne uprave i samouprave.

Posebna je zadaća Udruge uspostaviti sustav u kojem će lokalna zajednica biti prilagodena osobama s invaliditetom, te elimiranje prepreka svih vrsta od onih u glavama do onih fizičkih.

Dobili smo velika društvena i državna priznanja na nivou Republike Hrvatske. Želja nam je da nas isto tako prihvate vlasti i u našem gradu.

powered by Belkatalog CMS - J. K. "Gašo"