Portal @lfa  - Udruga za kreativni razvoj Web povezuje ljude Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
UDRUGA INVALIDA RADA
BELIŠĆA I VALPOVA

Predsjedni?tvo Nazdorni odbor
http://www.hsuir.hr
Hrvatski savez udruga invalida rada
http://www.belisce.net
Grad Belišće
http://www.valpovo.hr
Grad Valpovo
http://www.belisce.hr
Belišće d.d.
Predsjedni?tvo 06.05.2008

Članovi predsjedništva udruge:

  • Ivica Korov, predsjednik
  • Pavao Vuksanić, dopredsjednik
  • Dubravko Fumić, tajnik
  • Emil Smrčak
  • Katica Cigić
  • Danijela Andrašić
  • Stanka Krznarić
  • Rudolf Krulić
  • Rudolf Šimić
  • Dalibor Peulić
powered by Belkatalog CMS - J. K. "Gašo"